Organisaties en medewerkers staan continu voor grote uitdagingen. De wereld van onderwijs & overheid is steeds in beweging. Processen, systemen, veranderende wetgeving en verantwoordelijkheden. De enige constante daarin is aanpassen, veranderen en meebewegen. Daarbij is de effectiviteit van medewerkers cruciaal. Zitten de mensen op de juiste plek? Beschikken organisaties over de juiste medewerkers? Beschikken medewerkers over de juiste kennis en ervaring?

Met de loopbaanversnellers van Klassicum zijn medewerkers in staat hun persoonlijke effectiviteit en mobiliteit te verbeteren. Zo kan met het programma ‘Ik word Docent’ jouw medewerker met een versnelling instromen als docent in het onderwijs. Wanneer jouw medewerker het programma succesvol doorloopt, wordt er met een gecertificeerd portfolio een basis gelegd voor de definitieve onderwijsbevoegdheid. Hierna kan hij of zij als docent aan de slag in het mbo of hbo.

Loopbaanversnellers

Ik word docent is een omscholingstraject dat een versnelling geeft bij een overstap naar een baan binnen het mbo- of hbo onderwijs. Dit traject bestaat uit drie onderdelen. Een kwalificerende intake, lesgeven en leren. Het doel hiervan is het ontwikkelen van de pedagogische en didactische vaardigheden van de medewerker. Met als resultaat binnen 1 jaar een baan als docent.

De voordelen

  • Kandidaat pakt zelf de regie en is breder inzetbaar
  • Het uitgebreide netwerk van Klassicum biedt de kandidaat betere toegang tot de arbeidsmarkt
  • Veel persoonlijke begeleiding voor de kandidaat door een adviseur van Klassicum
  • Kandidaat behaalt snel zijn of haar onderwijsbevoegdheid
  • Naast pedagogisch-didactische scholing is er veel ruimte voor coaching, evaluaties en een werkplaats waar ervaring wordt opgedaan.

Het programma is te combineren met het ‘van werk naar werk contract’. Hierbij komt uw medewerker bij ons in dienst en zet hierdoor een zekere loopbaanstap.