Veelgestelde vragen

Vraag en antwoord van Klassicum

De PABO is de opleidingsroute en EVC de arbeidsmarktroute. Wij leiden jou niet op en bieden geen scholing. Hiervoor kun je bij de PABO terecht. Wel begeleiden wij jou bij het bouwen van je portofolio en doen we een eindassesment naar je vakbekwaamheid.

“Leraren moeten voldoen aan eisen voor bekwaamheid. De school moet kunnen laten zien dat haar leraren aan deze zogenoemde bekwaamheidseisen voldoen. ”
“De bekwaamheidseisen zijn vastgelegd in het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel. Ze beschrijven wat leraren minimaal moeten weten en kunnen.”

Allereerst, het woord bevoegd komt in de wet niet voor. Overal staat bekwaamheid en bekwaamheidsonderzoek. Dit EVC van Klassicum is een bekwaamheidsonderzoek.

Het ministerie schrijft het volgende:

“Binnen 2 jaar legt u een bekwaamheidsonderzoek af. Als u slaagt, dan krijgt u een getuigschrift bekwaamheidsonderzoek. Dit getuigschrift is geen bachelordiploma. Wel bent u hiermee volledig bevoegd als leraar voor het primair onderwijs. Of eerste- of tweedegraads bevoegd voor het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.”

Klassicum biedt alleen EVC aan voor Leraar Basisonderwijs. Wij zijn bezig om de tweedegraadsbevoegdheid te organiseren. Mocht u interesse hebben dan horen wij dit graag.

De onderwijsinspectie toetst de kwaliteit van het onderwijs en zij inspecteren scholen en besturen of zij aan de wet voldoen. Ons EVC voldoet aan de wet voor EVC en aan de wet BIO.

In de huidige “Staat van het onderwijs” (2023) is ook benoemd dat 1 op de 5 leerkrachten uitstromen van de PABO zonder startbekwaam te zijn. Aan het eind van ons EVC zijn de leerkrachten gegarandeerd vakbekwaam.

Dat klopt. EVC kun je in verschillende vormen en gradaties doen. Als het EVC onderzoek een geschiktheidsonderzoek is, dan kun jij deze gebruiken voor instroom in het zij-instroomtraject.
Ons EVC is een bekwaamheidsonderzoek en wordt onafhankelijk gedaan. Wij toetsen dus op vakbekwaamheidsniveau.   

Op de vraag of je met ons EVC een zij-instroom in kunt stromen: Ja je kunt er een zij-instroomtraject in, indien je dit wenst.

Als je het ervaringscertificaat en vakbekwaamheidscertificaat hebt, kom je in de schaal LB. De trede is in overleg met je directeur of HR manager.

Ons EVC is als volgt opgebouwt:

 • Aanmelding/ inschrijven
 • Intake
 • Begeleiding / portfolio opbouwen
 • EVC bekwaamheidsonderzoek
 • Ervaringscertificaat en vakbekwaamheidsbewijs

Voor de inhoud van deze stappen verwijzen wij naar de kop EVC tot Leraar Basisonderwijs.

Op dit moment niet.

EVC deed mee in het STAP budget maar er wordt nu gekeken naar een andere vorm. Hier zijn wij afhankelijk van. Indien de nieuwe vorm duidelijk is, dan kun je dit lezen op onze website.

De snelste kandidaat was in 4 maanden klaar. Echter is dit een uitzondering op de regel. Gemiddeld doet een kandidaat er 9 maanden over. Wij bieden je de mogelijkheid om in een jaar het traject af te ronden.
Indien je het traject niet afrond binnen een jaar is er altijd een optie tot verlenging.

“Het ervaringscertificaat versterkt je positie op arbeidsmarkt. Via een procedure voor het Erkennen van jouw Verworven Competenties (EVC) wordt aan de hand van een erkende EVC standaard precies in kaart gebracht wat je daarvan aan kennis en vaardigheden in huis hebt. Er wordt gekeken naar wat je in de praktijk hebt (bij)geleerd en dit alles wordt vastgelegd in een uitgewerkt persoonlijk ervaringscertificaat. Een ervaringscertificaat is een bewijs van iemands persoonlijke kwaliteiten, ontwikkeld gedurende een formeel leerproces op school en verder ontwikkeld via een non-formeel leertraject aan de hand van aanvullende cursussen en een informeel leertraject gedurende je werk en daarbuiten.

Voordelen van een ervaringscertificaat:

 • Werknemers staan sterker op de arbeidsmarkt
 • Helpt bij interne en externe sollicitatieprocedures voor een nieuwe functie.
 • Draagt bij aan duurzame inzetbaarheid.
 • Helpt bij het in beeld brengen van verdere mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling.
 • Werkgevers krijgen zicht op kwaliteiten van werknemers.
 • Vak-volwassenheid wordt weerspiegeld aan de hand van erkende branchestandaarden.

Passend werk geeft werknemers de stimulans voor toepassing van de benodigde passie in hun werk. Daarnaast rendeert het voor de samenleving en de werkgevers in een optimale of hoogst haalbare productiviteit. Zodra kwaliteiten van medewerkers bekend zijn kan ook het zoeken naar passend werk worden gestimuleerd.”

Bron: ervaringscertificaat.nl

In het EVC traject zitten 2 ijkpunten namelijk observaties in de klas. Deze komen wij in de klas afnemen op een afgesproken moment. 

Onze voorkeur is om niet alles online te doen maar een goede balans te hebben tussen fysiek en online. Echter weten wij dat dit niet altijd mogelijk is.

De prijzen zijn verschillend en opbouwend. Een EVC traject vraagt om maatwerk. Wil jij een prijsopgave ontvangen of meer informatie? Neem dan even contact met ons op. Zo kunnen we de offerte op maat afstemmen en kom je niet voor verassingen te staan.

Wij laten onze EVC trajecten onafhankelijk toetsen door een erkend EVC aanbieder.
Alle EVC aanbieders staan bekend bij https://www.nationaal-kenniscentrum-evc.nl/
Hier worden ook alle certificaten geregistreerd in het arbeidsmarktregister.

“Het Nationaal Kenniscentrum EVC is aangewezen door de Stichting van de Arbeid en werkt binnen de kaders van het EVC-Convenant. Op deze site vindt u informatie over EVC, de erkende EVC-Aanbieders, de Beoordelende Organisaties en de meetstandaarden.”

“Het convenant is ondertekend door de Stichting van de Arbeid (werkgevers- en werknemersorganisaties) en de Overheid (Ministerie van OCW, SZW en EZK). In het veranderde bestel is er sprake van een valideringssysteem met twee routes waarbij verworven competenties kunnen worden gevalideerd: de arbeidsmarktroute en de onderwijsroute. In beide routes worden ervaringen van mensen in kaart gebracht en gewaardeerd.”