Quick Scan

Quickscan

1Structuur in uw organisatie
2Capaciteit
3Visie
4Persoonlijke ontwikkeling
5Vitaliteit
6Communicatie
7Leiderschap
8Financiën
9Afsluiting

Structuur in uw organisatie

Een heldere structuur is het fundament voor succes in elke onderwijsinstelling. Het zorgt ervoor dat beleid, procedures en werkwijzen duidelijk zijn voor iedereen, wat leidt tot efficiëntie en kwaliteitsverbetering. Kortom: een goede organisatiestructuur in het onderwijs is een vereiste voor succes!
Vul de onderstaande vragen in:
1 = niet 2 = soms 3 = gemiddeld 4 = regelmatig 5 = altijd
Uw organisatie heeft een duidelijk beleid en ondersteunende beleidstukken. 
Uw organistatie voldoet aan het inspectiekader. 
Alle programma's, processen en procedures zijn beschreven en volgbaar. 
Alle medewerkers weten wat van hen verwacht wordt. 
Uw organisatie heeft de kwaliteit van het onderwijs op orde. 
Uw organisatie laat met regelmaat een audit uitvoeren in uw organisatie. 
Veranderingen in uw organisatie zijn niet adhoc maar worden gedegen geimplementeerd. 
In uw organisatie zijn de regels en afspraken duidelijk beschreven. 
In uw organisatie zijn de processen voor beleidsvorming en besluitvorming duidelijk voor iedere medewerker.