Privacystatement

08 februari 2024

Klassicum verwerkt voor zijn dienstverlening gegevens van zijn klanten. Hier maken persoonsgegevens onderdeel van uit. Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld een naam of e-mailadres. Klassicum gebruikt deze gegevens om bijvoorbeeld klanten per e-mail, telefonisch of per post te informeren over relevante nieuwsberichten. Ook gebruikt Klassicum deze persoonsgegevens om klanten te informeren over producten en diensten. Klassicum vraagt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering. Klassicum gaat vertrouwelijk met deze gegevens om en publiceert deze niet. Klassicum geeft de door zijn klanten verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen tenzij: dit voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is, er een wettelijke verplichting is voor Klassicum om gegevens te delen of bij expliciete toestemming. Klassicum sluit niet uit dat zijn dienstverlening in de toekomst verandert. Dan zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Klassicum adviseert klanten om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat zij van deze wijzigingen op de hoogte zijn.

Bewaartermijn gegevens

Klassicum bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt. Indien een samenwerkingsverband beëindigd wordt, verwijdert Klassicum de persoonsgegevens uiterlijk vijf jaar na beëindiging. Sommige persoonsgegevens moeten langer bewaard worden op grond van de wet, bijvoorbeeld om informatie door te geven aan de Belastingdienst. In dat geval bewaart Klassicum de betreffende persoonsgegevens zolang als de wet voorschrijft.

Beveiliging en aansprakelijkheid

Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen en te beperken heeft Klassicum beveiligingsmaatregelen getroffen zoals een beveiligde website. Klassicum aanvaardt geen aansprakelijkheid, ook niet op (onbewust) lekken van data.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de Klassicum website zijn verbonden. Klassicum kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Privacybeleid: inzage, wijzigen, verwijdering, klachten, geen prijs stelt op verwerking van persoonsgegevens

Voor vragen over het privacybeleid van Klassicum, of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kan je contact met Klassicum opnemen via [email protected]. Indien je op verwerking van bepaalde gegevens geen prijs stelt, kan je dit ook via dit [email protected] aangeven. Indien je jouw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan jouw e-mailadres gebruikt worden om je te informeren over voor jou relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Klassicum. Als je hier geen prijs meer opstelt, kan je op ieder moment afmelden via [email protected]. Onder alle nieuwsberichten staat ook hoe je kan uitschrijven.