Het portfolio wordt gehonoreerd met zogenaamde Permanente Educatie-Punten (PE-Punten).

Als criteria dienen de bevoegdheidseisen voor de onderwijssector waar de deelnemer werkt respectievelijk. gaat werken.

Voor het HBO sluit het portfolio van de deelnemer volledig aan bij de Bekwaamheidseisen voor HBO docenten, vastgelegd in het BKE / BKO. Voor het mbo sluit het portfolio van de deelnemer volledig aan bij het Landelijk Raamwerk Pedagogisch Didactisch Getuigschrift, dat van toepassing is voor het verlenen van benoembaarheid voor het mbo.