Over ons

Klassicum biedt vitale organisatie strategieën voor het primaire en voortgezet onderwijs. Wij ondersteunen organisaties in het onderwijs om de effectiviteit van hun medewerkers te optimaliseren en dit te implementeren en te borgen.

Wij delen onze kennis op alle vitale disciplines van het onderwijs. Wij doen dit met onze expertise op basis van onderzoek en theorie (evidence-based*) rondom persoonlijke ontwikkeling van leerkrachten/docenten, teamontwikkeling, veranderingsmanagement, integrale kwaliteitszorg, verbetermanagement en personeelsmanagement.

Klassicum wil dat alle leerkrachten en onderwijsorganisaties vitaal zijn. Gelukkige leerkrachten dragen bij aan gelukkige leerlingen! Gelukkige leerlingen behalen betere resultaten. De werkdruk in het onderwijs is hoog. Klassicum wil deze verlagen. Onder andere door de uitstroom en het verzuim binnen het onderwijs terug te dringen.

Klassicum deelt kennis en kunde op basis van onderzoek en theorieën (evidence-based) om veranderingen die nodig zijn te implementeren en te borgen. Klassicum biedt mensen die werkzaam zijn in het onderwijs zich verder te ontwikkelen.

Klassicum biedt ondersteuning met de inzet van o.a.: onderwijskundigen, beleidsadviseurs, gedragswetenschappers, kwaliteitscoördinatoren en interim-management.

*Evidence-based: verwijst naar een benadering waarbij beslissingen, praktijken en interventies worden gebaseerd op het best beschikbare bewijsmateriaal uit
wetenschappelijk onderzoek. Het draait om het gebruiken van betrouwbare en valide informatie om keuzes te ondersteunen en de effectiviteit van acties te vergroten.