Als leerkracht of docent heb je veel last van werkdruk. Je moet lesgeven, professionaliseren, administreren en dan komen de overige taken nog. Scholen bieden wel studiedagen maar daar red je het niet mee. Het gevolg is dat je in de avonduren terug moet komen, veel dagen in je vakantie al zijn opgevuld terwijl jij je administratie wilt doen en overleggen met een collega gaat ook niet lukken. Kortom, stress, werkdruk en eigenlijk verlies je langzaam de passie voor dat wat je wel wilt doen: zelf in je kracht staan waardoor je het lesmateriaal krachtig aan de leerlingen kunt overbrengen.   

Wij willen leerkrachten en docenten graag professionaliseren. Om dit niet in kostbare vrije tijd te doen, hebben wij een uniek programma bedacht waardoor de scholen de mogelijkheid hebben om de leerkrachten en docenten te professionaliseren terwijl leerlingen van onderwijs worden voorzien. Jouw team en jijzelf volgen een professionalisering op maat terwijl de studenten en leerlingen een mooi aanbod op maat aangeboden krijgen van onze verschillende professionele trainers. Zo hebben de leerlingen de lesgebonden uren en heeft het team de professionaliseringsuren. 

 

De visie achter het ‘Docent-Student programma’

Zoals in de inleiding al is beschreven vinden wij de professionalisering van de leerkrachten en docenten erg waardevol. Daarnaast vinden wij verbinding, samenwerking en balans erg belangrijk. Dit programma is erop gemaakt zodat de verbinding opnieuw gelegd kan worden binnen een team tot een diepgaande professionalisering van of in jouw team. 

Door balans te herstellen, stress te reduceren en jezelf weer open te stellen komen leerkrachten in ontwikkeling. Dit blijkt uit meerdere onderzoeken en geschriften. Een leven lang vitaal in het onderwijs, bijvoorbeeld. Hier leveren wij een bijdrage aan door verschillende workshops voor docenten te creëren waarbij we een programma op maat bieden onder werktijd. De docent komt op deze manier altijd in zijn kracht te staan en kan daardoor zijn grenzen verleggen maar behoudt kostbare vrije tijd. 

Onderzoeken van Inspectie en McKinsey laat zien dat Nederlandse scholen met een verbetercultuur méér bereiken met hun leerlingen. Dit maakt ons programma interessant voor besturen en directie. Het leven lang leren en continuous improvement wordt gestimuleerd door de overheid. Deze theorieën zijn de basis van ons programma en van de trainingen die wij bieden. Talloze onderzoeken laten zien dat betere leraren méér bereiken met hun leerlingen. De Open Universiteit heeft een groot onderzoek gedaan naar vitaliteit in het onderwijs. In onze ogen is vitaliteit belangrijk om tot de kern van het onderwijs te komen. Dat jij als leerkracht of docent betekenisvol bent. Als jij werkgeluk hebt, blijf je duurzaam inzetbaar en ben je in staat kennis over te dragen.  

 

Het programma

Het idee is simpel. Docenten volgen workshops die op maat zijn gemaakt. Daar waar de behoeften van de docent of leerkracht liggen. Dit kan één workshop zijn voor alle docenten in je school of workshops voor jou als docent. Het kan ook een gehele dag zijn. Wij vinden het erg belangrijk dat het ten goede komt van het onderwijs aan leerlingen en studenten. Terwijl de docent een training volgt, volgen de studenten ook verschillende workshops op maat. Dus ook voor hen geldt, daar waar de behoeften liggen. Dit kunnen enkele workshops zijn, maar ook een carrousel waarbij studenten zich inschrijven voor een workshop en zij dus verschillende workshops op een dag volgen.  

 

Trainingen & workshops voor het ‘Docent-Student programma’

In onderstaand schema zijn onze mogelijkheden voor de trainingen en workshops verwerkt:

Docent-Student programma

Naast bovenstaande workshops hebben we ook een aantal inspirerende sprekers.

 

Investering

Zoals eerder beschreven bieden wij dit programma voor zowel de docent als student aan. Dit houdt in dat de docent zijn workshop krijgt om te groeien terwijl de student ook een workshop volgt. Je hoeft dus geen vervanging te regelen voor de opvang van de groep en de lesuren kunnen gewoon doorgaan. Je wordt geheel ontzorgd.  

Zowel de workshops als de trainingen zijn maatwerk. Om deze reden willen we graag goede afspraken maken om een programma en een kostenspecificatie op maat aan te bieden.  

 

Interesse in het ‘Docent-Student programma’?

Heb je interesse in het programma of heb je nog aanvullende vragen? Neem dan vooral contact met ons op. Je kan ons bellen op 085 – 130 38 42 of stuur een e-mail naar info@klassicum.nl.