Over Klassicum en Burgerschap

Scholen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs hebben de wettelijke opdracht om in hun onderwijsaanbod aandacht te schenken aan burgerschap. Vanuit deze wet zijn er concrete kerndoelen opgesteld waar een programma Burgerschap aan moet voldoen.

Vanuit Klassicum vinden wij burgerschap belangrijk. Wij willen graag dat iedereen zichzelf kan zijn in de wereld van nu en in de toekomst. Oordeelloos met elkaar in verbinding staan is hierin belangrijk. En dat dragen wij graag uit. Daarom bieden wij een aantal workshops Burgerschap voor het basisonderwijs aan. Bij deze workshops is rekening gehouden met de kerndoelen Burgerschap vanuit de overheid. Het algemene doel van het programma is de deelnemer een eerste aanzet te geven tot de ontwikkeling naar een volwaardige burger van Nederland. Vanuit Klassicum is het doel dat deze volwaardige burger zichzelf kan en mag zijn. Dat hij uniek en oké is.
Het programma is uiteraard een indicatie en er is ruimte voor maatwerk.

 

Ons aanbod

Visieontwikkeling

Klassicum kan sessies begeleiden waarin leerkrachten samen een visie op burgerschap vormen. Deze visie wordt op maat en afgestemd op uw school aangeboden. Hij wordt dus uniek in zijn soort. N.a.v. deze visie creëren wij een adequate en juiste invulling op maat. Wij kunnen diverse brainstormsessies begeleiden met als doel om burgerschap te integreren binnen uw onderwijs. Dit leidt tot een volwaardig pakket voor uw school.

 

Workshops leerlingen

Vanuit Klassicum bieden wij een aantal workshops Burgerschap voor het basisonderwijs aan. Het algemene doel van het programma is de leerling een eerste aanzet te geven tot de ontwikkeling naar een volwaardig burger van Nederland. Het programma is een indicatie en er is ruimte voor maatwerk.

 

 

Docent – Student programma

Terwijl de leerlingen workshops volgen onder begeleiding van ervaren trainers en specialisten, hebben jullie de tijd om samen met het team een visie te ontwikkelen. Zo word je voor de gehele dag ontzorgd.

 

Investering

investering

 

Implementatie Burgerschap

Naast workshops bieden wij een begeleidende training aan om samen met de leerkrachten een programma burgerschap te vormen en te implementeren in het curriculum van de school. 

Met burgerschapsonderwijs zorgen we ervoor dat leerlingen weten wat de basiswaarden van onze democratische samenleving zijn en dat zij hier respect voor hebben. De basisschool is de perfecte plek om hier veel mee te oefenen. In je eentje burgerschap vormgeven is lastig. Daarvoor heb je je collega’s nodig om te bespreken op welke manier jullie dat gaan doen. Want je kunt niet volstaan met de aanschaf van een methode rondom burgerschap. Het gaat juist om voorbeeldgedrag van de leraar en het actief betrekken van de leerlingen bij allerlei thema’s. En dan helpt het om hier concrete instrumenten voor te hebben die je samen met je collegas inzet.

 

Klassicum kan deze sessies begeleiden waarin leerkrachten samen een visie op burgerschap vormen. Deze visie is dan op maat en afgestemd op uw school. Hij wordt dus uniek in zijn soort. N.a.v. deze visie kunnen we helpen door een adequate en juiste invulling op maat te maken.  Wij kunnen diverse brainstormsessies begeleiden met als doel om burgerschap te integreren. Dit leidt tot een volwaardig pakket voor uw school. 

Interesse in het programma Burgerschap in het onderwijs?

Heb je interesse in de training of heb je nog aanvullende vragen? Neem dan vooral contact met ons op. Je kan ons bellen op 085 – 130 38 42 of stuur een e-mail naar info@klassicum.nl.