Het scholingstraject ‘Ik word docent’ bestaat in totaal uit zes modules:

Module 1: Docent als ontwikkelaar (onderwijs ontwikkelen)
Module 2: Docent als uitvoerder (lesgeven)
Module 3: Docent als constructeur (Toetsen)
Module 4: Docent als begeleider (begeleiden)
Module 5: Docent als coach (BPV faciliteren)
Module 6: Docent als professional (leven lang ontwikkelen)

Het scholingstraject begint met het zoeken naar een stageplaats of baan als docent op een mbo-school, waarin je ervaring opdoet in de nieuwe werkomgeving en vertrouwd raakt met het docentschap. Tijdens deze stage of baan evalueren wij jouw voortgang en vinden er intervisiegesprekken plaats. Deze stageplaats/baan kan worden gezien als een springplank naar interim opdrachten en/of een vaste baan in het onderwijs. De adviseur van Klassicum, de docenten en de medewerker die vanuit de mbo-school is aangesteld, begeleiden jou gedurende het gehele scholingstraject.