Coaching

Optimaliseer jouw professionele pad met (loopbaan)coaching van Klassicum.

Met coaching van Klassicum krijg je samen met jouw persoonlijke coach de mogelijkheid om een scherpe focus te leggen op de balans tussen jouw persoonlijke en professionele doelen. Wij helpen je bij het formuleren van je ambitie, het aanscherpen van je profiel en het versterken van je vaardigheden.

Klassicum gaat verder dan traditionele coaching. Wij bevragen, spiegelen, coachen en trainen actief met jou mee. Samen streven we ernaar om de juiste balans te vinden tussen wat je wilt bereiken en waar je voor wilt leven. Deze holistische benadering draagt niet alleen bij aan jouw geluk, maar maakt je ook als professional waardevoller voor organisaties. Jij hebt een doel voor ogen, en wij helpen je er te komen.

Op zoek naar coaching?

Samen ontdekken we verborgen talenten en tillen we jouw team van onderwijsprofessionals naar een hoger niveau.

Loopbaancoaching

Loopbaancoaching van Klassicum omvat een breed scala aan activiteiten, waaronder individuele gesprekken, netwerkgesprekken en -bijeenkomsten, intervisie, en trainingen en workshops op het gebied van presenteren, solliciteren, netwerken en social media. Door deel te nemen aan deze activiteiten versterk je niet alleen je werkneembaarheid maar ontwikkel je ook je zelfregisserend vermogen, waarmee je duurzaam loopbaanperspectief creëert.

Hieronder lichten we de drie stappen van Loopbaancoaching bij Klassicum toe:

1. Reflectie

Maak kennis met jouw loopbaanadviseur en bespreek samen de geschiedenis van jouw carrière. Waar sta je nu, wat ging eraan vooraf, en waar wil je naartoe? We onderzoeken wat je drijft en vinden de balans tussen jouw persoonlijke en professionele doelen. Wat wil je van het leven en waar wil je vóór leven?

2. Ambitie

Formuleer je doelstellingen, die we toetsen op haalbaarheid en koppelen aan een concreet plan van aanpak. We brengen jouw verwachtingen, ambities, aandachtspunten en kwaliteiten in kaart, waardoor je een helder beeld krijgt van de concrete mogelijkheden en kansen die voor jou liggen.

3. Oriëntatie

Op basis van jouw geformuleerde ambitie zoomen we in op dat deel van de arbeidsmarkt dat voor jou kansrijk is. Tegelijkertijd versterk je je presentatie-, sollicitatie- en netwerkvaardigheden in gesprekken, trainingen en bijeenkomsten met collega ‘coachees’.

Kies voor coaching van Klassicum en neem de regie over jouw professionele ontwikkeling. Samen bereiken we de doelen die jij voor ogen hebt.