Certificering/gedragscode

Certificering/gedragscode

Klassicum is erkend als een CRKBO geregistreerde instelling. Wij staan vermeld als erkende opleiding in het centraal register kort beroepsonderwijs. Klassicum voldoet aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstellingen voor kort beroepsonderwijs. Ook heeft Klassicum een lidmaatschap aangevraagd bij de NRTO.

Als lid van de NRTO onderschrijven wij de gedragscode. Als opleidingsinstituut conformeert Klassicum zich ten alle tijden aan de normen en waarden die gesteld zijn vanuit de NRTO. Klik hier om naar de gedragscode te gaan voor consumenten voor particulier onderwijs en opleidingen. Klik hier om naar de gedragscode te gaan voor privaat hoger onderwijs.

Klassicum staat voor kwaliteit. Met regelmaat leggen wij onze opleidingen, programma’s en trainingen voor aan een inspecteur van de onderwijsinspectie. Daarnaast zorgen wij altijd dat alle trainingen en opleidingen voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen en wettelijke kaders. Onze opleidingen, programma’s en trainingen zijn doelgericht, samenhangend en doorleefd.

Indien er geschillen zijn, dan is Klassicum aangesloten bij een onafhankelijke commissie o.l.v. de Drs. Tjebbe Hepkema. Deze onafhankelijke commissie kan een onafhankelijk advies geven indien er een geschil ontstaat. Uiteraard willen we dit voorkomen en er voor zorgen om een geschil te voorkomen. Omdat wij onze keurmerken belangrijk vinden, doen wij er alles aan om deze keurmerken te behouden. Mocht u behoefte hebben aan meer uitleg, informeer hierover bij onze directeur Louwe Kater.

Om dit te kunnen volbrengen, voldoen wij aan de algemene voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden voor particulier onderwijs en opleidingen. Klik hier voor de algemene voorwaarden voor consumenten particulier opleidingen en opleidingen.